Call Us +662 8188720 ถึง 3 | global@tappipe.com

สินค้าของเรา

ท่อและอุปกรณ์ข้อต่อ HDPE สำหรับระบบน้ำ

ท่อและอุปกรณ์ข้อต่อ HDPE สำหรับงานระบบท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายเคเบิล

ท่อและอุปกรณ์ข้อต่อท่อลอน P.E. สำหรับระบบระบายน้ำ

ท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินและอุปกรณ์ข้อต่อ HDPE สำหรับ งานโทรคมนาคม

วิธีการเชื่อมและติดตั้งท่อ HDPE

วิธีการเชื่อมท่อ HDPE

วิธีการเชื่อมท่อ HDPE มีหลายวิธีดังนี้

วิธีการติดตั้งท่อ HDPE

วิธีการติดตั้งท่อ HDPE มีหลายวิธีดังนี้

ลูกค้าของเรา

ตัวแทนจำหน่าย

โครงการที่ผ่านมา

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ท่อและอุปกรณ์ข้อต่อ HDPE คุณภาพสูงของเราได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง และช่วยเสริมความสมบูรณ์แบบให้แก่โครงการต่าง ๆ