Call Us +662 8188720 ถึง 3 | global@tappipe.com

BUSINESS PERFORMANCE

บริษัท ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์ จำกัด

ผู้ผลิตท่อ อุปกรณ์ข้อต่อ ที่ครบถ้วนสำหรับระบบท่อ HDPE คุณภาพสูง

Business Highlight

เป็นเวลากว่า 3 ทศวรรษ ที่ มุ่งมั่นและทุ่มเท ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่อ อุปกรณ์ข้อต่อ ที่ครบถ้วนสำหรับระบบท่อ HDPE คุณภาพสูง ตอบทุกโจทย์ความต้องการ ที่หลากหลายของลูกค้า ทั้งงานโครงการขนาดใหญ่ การผลิตสินค้าพิเศษตามความต้องการของลูกค้า ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล เราจึงเป็น OEM ผลิตสินค้าให้แก่แบรนด์ของลูกค้าในหลายประเทศ ทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียน และภูมิภาคใกล้เคียง

LOOK BEYOND

ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์

มุ่งมั่นในการสร้างสมดุล การพัฒนาศักยภาพในทุกด้านอยู่ตลอดเวลา ทั้งในด้านบุคลากร เครื่องจักร ตลอดจนเทคโนโลยีในการผลิตเพื่อให้ทุกการส่งมอบท่อ และอุปกรณ์ข้อต่อสำหรับระบบท่อ HDPE ที่ถึงมือลูกค้า เป็นการส่งมอบที่สามารถสร้างประโยชน์เกิดความคุ้มค่าต่อโครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบท่อที่สมบูรณ์ที่สุดให้เกิดขึ้นในอนาคต

Innovation Technology & Facility

เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเติบโตที่ต้อง ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย การสร้างสรรค์ และต่อยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของทีมปฏิบัติการ ทีมบริหาร ถูกหลอมรวมเป็นหนึ่งเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างสรรสิ่งที่ดีกว่า เพราะ “คุณภาพขั้นเหนือกว่ามาตรฐาน” คือเป้าหมายที่ท้าทาย เราจึงไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาบริษัทและสินค้า

มุ่งมั่นในการสร้างสมดุล การพัฒนาศักยภาพในทุกด้านอยู่ตลอดเวลา
ทั้งใน“ด้านบุคลากร เครื่องจักร ตลอดจนเทคโนโลยีการผลิต”

วิสัยทัศน์

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำทางด้านการผลิตท่อเอชดีพีอีที่มีคุณภาพสูงที่สุดในทวีปเอเซียและเป็นศูนย์รวมการผลิตข้อต่อและอุปกรณ์ ท่อเอชดีพีอี ของทวีปเอเซีย

พันธกิจ

บริษัทฯ ต้องการที่จะเป็นผู้ผลิตท่อ ข้อต่อ และ อุปกรณ์ เอชดีพีอี คุณภาพสูง

สนใจคลิกดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม