Call Us +662 8188720 ถึง 3 | global@tappipe.com

Project Reference

” ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ท่อและอุปกรณ์ข้อต่อ HDPE คุณภาพสูงของเราได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง
และช่วยเสริมความสมบูรณ์แบบให้แก่โครงการต่าง ๆ “

กุญแจแห่งความสำเร็จของเรา คือ ความเชื่อมั่นของลูกค้า ซึ่งคือเหตุผลว่าทำไม สินค้าภายใต้แบรนด์ และ OEM จึงได้รับการยอมรับจากวงการอุตสาหกรรมระบบท่อ HDPE ว่าเป็นผู้ผลิตที่มีคุณภาพ ที่ดีที่สุดรายหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีการส่งออกไปต่างประเทศ มากกว่า 15 ประเทศ

Call to Discuss: ลูกค้าสามารถติดต่อขอรับบริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่