ท่อลอน พี.อี. ชนิดผนังคู่

รายละเอียด:


  • ท่อระบายน้ำ แทพคอร์ : ท่อลอน พี.อี. ชนิดผนังคู่ พร้อมข้อต่อสวมปลายท่อ มีผนังชั้นนอกสีดำ คาดแถบสีน้ำตาลส้มและผนังชั้นในสีน้ำตาลส้ม 
  • ท่อลอน พี.อี. ชนิดผนังคู่ ถูกออกแบบให้มีค่า ความต้านทานแรงกดในระดับชั้น SN 8  มีค่า ≥ 8 กิโลนิวตัน/ตร.ม.
  • ค่าระดับชั้นความต้านทานแรงกดและน้ำหนักท่อ เป็นค่าที่ได้จากการทดสอบและการคำนวณ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคการผลิต